pb_title_
pb_cat_ / pb_date_

Ang mga receptor ng lasa ay nagbibigay ng bagong panganak na may mas kumpletong pang-unawa sa kapaligiran. Mayroong apat na pangunahing panlasa: matamis, maalat, maasim at mapait, na sa kumbinasyon ay nagbibigay ng isang buong hanay ng mga panlasa sensations. Sitemap Seasons In The Sun - Various - Good Times Rock & Roll (CD), A Life Ends, Babel, Rainmaker, What Ive Done - Sawyer Fredericks - A Good Storm (CD, Album), Eugene Record - I Dont Mind / Take Everything (Vinyl), The Travellers - Big Country - Singles Collection Vol: 2 The Mercury Years (84-88) (CD), Boyz Of Caligula, Black Sunrise - Dust For Life - The Consequence of Vanishing (CD, Album), Huckleberry - Touché Amoré - Touché Amoré (Vinyl) ...